dopis rodičům teenagerů

Osobní otevřený dopis Aleny Laubeové k rodičům teenagerů – tedy právě pro Vás

 

Dobrý den, zdravím Vás a jsem ráda, že jste tady ????

 

stále častěji se setkávám s lidmi, kteří jsou rodiči a jejich teenageři mají problém s MATEMATIKOU.

Jak je to možné? Pokusím se Vám nastínit svůj názor na celou tuto problematiku, tak jak jsem to vypozorovala za léta svého působení jako lektorka.

Předně:

 • V posledních dvou školních letech to měli všichni teenageři mnohem těžší ve všech ohledech.
 • Byli izolování částečně nebo úplně od svých vrstevníků, nemohli se zúčastňovat mimoškolních aktivit a jejich vrstevnický kontakt prostřednictvím online světa. Učitelé je vzdělávali pomocí internetových programů jako je Teams a podobně a na individuální přístup nebylo vůbec pomyšlení.
 • A i ten Váš teenager kvůli zavřeným školám toto musel absolvovat. Denně spousta úkolů ze všech možných předmětů, které časově ani nebylo možné je vypracovat, takže je velká část kopírovala od svých spolužáků s tím, že problematiku daného tématu Vaše dítě pochopilo jen z části nebo téměř vůbec.

Výše uvedené platí téměř o všech předmětech ve škole.

A co teprve MATEMATIKA?

Ta dělá problémy celé řadě teenagerů, a to i když výuka probíhá standardně v rámci pravidelné denní školní docházky…

Jako odpověď na výše uvedenou „velkou“ otázku vás nejspíš napadne, tak jako celou řadu rodičů, jedno jediné slovo: „Hrůza!“

Ale třeba je to úplně v pohodě a Vašemu teenagerovi nedělá tento školní předmět žádné problémy. A to bych Vám z celého svého srdce přála. Ale to zřejmě nečtete tento článek, protože ten je určen převážně těm z vás, které problémy s matematikou trápí, nebo přinejmenším zajímají…

Pojďme se ale podívat, jak by se slovo: „Hrůza!“ dalo přetransformovat do slova: „Pohoda!“

Patříte mezi ty skvělé rodiče, kteří si připustí, že matematika jeho dítěte ve škole je hrůza?

Problém: Moje dítě má problémy s matematikou!

Pak Vám GRATULUJI. Cesta od problému k řešení totiž vede jen za předpokladu, že si připustíte tuto nepříjemnou situaci, která pravděpodobně mění psychickou rovnováhu směrem STRES nejen Vašemu dítěti, ale všem členům domácnosti.

Ale PROČ má Váš teenager problém s matematikou?

Složitá otázka… Já sama toto sleduji a zkoumám již přes 20 let.

Nabídnu Vám několik odpovědí, které z tohoto mého osobního průzkumu vyplývají:

 1. Při distanční výuce Vašemu teenagerovi spoustu věcí, informací, postupů atd. uteklo, tak jak zmiňuji výše.
 2. Učitel používá příliš mnoho odborných pojmů a Váš teenager mu nerozumí.
 3. Učitel vysvětluje tak, že to Vašemu dítěti nevyhovuje a ztrácí se v tom.
 4. Váš teenager potřebuje na pochopení a řešení příkladů delší dobu a čas ho stresuje
 5. Vaše dítě je při matematice stresováno, když hned nechápe, a pak se z toho odvíjí jeho neúspěch
 6. Vaše dítě je trestáno v podobě snížení známky nebo posměchu za CHYBY, a proto se BOJÍ při výpočtech nebo svých úvahách nad slovními úlohami udělat chybu.
 7. Prostě mu to nejde, nemůže se ve třídě soustředit, je tam hluk.
 8. Prostě ho to nebaví, je to pro něho „suchý“ předmět.
 9. Nemá na matematiku nadání, je orientováno jiným směrem, a hodiny matematiky jsou jenom nutnou povinností, aby dostudoval obor, který si vybral, případně aby vychodil základku.

A jaké jsou možnosti řešení těchto PROBLÉMŮ?

Myslíte si, že je to beznadějné?

Že problémy jsou stabilní a nikdy k jejich eliminaci nebo zmírnění nedojde?

Tak v tomto s Vámi musím nesouhlasit. Problémy je nutno si přiznat (což jste už jen tím, že toto čtete, již udělali), a pak si říct o pomoc a nalézt společně řešení.

A jaké mám pro Vás nápady na řešení? Pojedeme postupně podle výše uvedeného seznamu, ano? Pro přehlednost uvádím problém a možná řešení v tabulce:

 

Problém

Možné řešení

1. Při distanční výuce Vašemu teenagerovi spoustu věcí, informací, postupů atd. uteklo, tak jak zmiňuji výše.

Je potřeba věci, informace, postupy atd, které Vašemu dítěti při distanční výuce utekly, doplnit, doprocvičit, a to formou, při které ani nebude mít dojem, že se učí.

2. Učitel používá příliš mnoho odborných pojmů a Váš teenager mu nerozumí.

 

Toto je velký a častý problém a důvod, proč se dostávají děti ke mně na individuální hodiny… A po pár hodinách matematiky či online kurzech téměř bez odborných pojmů a s polopatickým vysvětlením a natrénováním jsou spokojeni a ve škole už nemají větší problémy.

3. Učitel vysvětluje tak, že to Vašemu dítěti nevyhovuje a ztrácí se v tom.

Váš teenager prostě potřebuje vysvětlení jiným způsobem, jasné, stručné, zábavné, tvořivé.

4. Váš teenager potřebuje na pochopení a řešení příkladů delší dobu a čas ho stresuje.

Váš teenager potřebuje mít po ruce někoho trpělivého, kdo na něj nebude spěchat a v případě potřeby kdykoliv zopakuje a znovu vysvětlí.

5. Vaše dítě je při matematice stresováno, když hned nechápe, a pak se z toho odvíjí jeho neúspěch.

Váš teenager potřebuje mít po ruce někoho trpělivého, kdo na něj nebude spěchat a v případě potřeby kdykoliv zopakuje a znovu vysvětlí  - stejné řešení jako výše ????

6. Vaše dítě je trestáno v podobě snížení známky nebo posměchu za CHYBY, a proto se BOJÍ při výpočtech nebo svých úvahách nad slovními úlohami udělat chybu.

 

CHYBA je podle mě základní kámen učení se. Asi to zní šíleně, ale já mám tendenci chválit za to, když dítě na mých hodinách udělá chybu, a to slovy: „No podívej, to je dobře, že jsi tady tu chybu udělal/a, protože ti aspoň můžu ukázat, jak k tomu došlo a čemu jsi neporozuměl/a, a můžeš zapracovat na tom, abys příště tu chybu v úvaze odhalil/a ještě dřív, než ji napíšeš.“
Myslíte, že je můj postup šílený? Není, a za tím si stojím. Dítě potřebuje k efektivnímu učení klid, pochopení, respektování jeho vlastní osobnosti, jen tak může krůček po krůčku postupovat na cestě k lepšímu pochopení matematiky.

7. Prostě mu to nejde, nemůže se ve třídě soustředit, je tam hluk.

 

Váš teenager zřejmě ocení spíš individuální formu, v klidu domova, kdy se např. několikanásobným zhlédnutím videí a „tandemovém“ počítání mnohem lépe zocelí v řešení úloh.

8. Prostě ho to nebaví, je to pro něho „suchý“ předmět.

 

Váš teenager nejspíš potřebuje nějaké oživení výuky, pozitivní atmosféru, příjemné a často i akční a motivující prostředí.

9. Nemá na matematiku nadání, je orientováno jiným směrem, a hodiny matematiky jsou jenom nutnou povinností, aby dostudoval obor, který si vybral, případně aby vychodil základku.

Nevadí, že matematika není zrovna TOP předmět ve škole pro Vašeho teenagera, přesto jí ale musí projít, a tedy můžete mu to co nejvíce ulehčit a zpříjemnit, že? ????

 

 

Takže co Vám mohu nabídnout jako ŘEŠENÍ?

Je toho hned několik.

Předně Vám na rovinu říkám, že výuka matematiky mě zajímá již velmi dlouho. Ostatně o tom svědčí i červený diplom z vysoké školy v oboru Učitelství pro SŠ chemie a matematiky se zaměřením na vzdělávání, který jsem studovala na Karlově univerzitě v Praze, na Přírodovědecké fakultě. To jsem machr, co? ???? Tak jsem se vychválila, ale myslím, že největší školou života jsou stejně zkušenosti v oboru. Ale cítila jsem potřebu to sem napsat. Zpět ale k Vám a Vašim teenagerům.

Baví mě pomáhat lidem a pozorovat jejich zlepšení a radost z toho, že taky něco v matematice dokážou. Samozřejmě znám mnoho rodičů, kteří zvládnou svým dětem pomoci s matematikou sami, ale ve vyšších ročnících už ze zcela pochopitelných důvodů kontaktují odborníky, kteří se specializují na pomoc s matematikou. Jaké jsou ty pochopitelné důvody?

 • Nemají nervy na to učit svoje děti – a to se jim ani nedivím, taky mám děti ????
 • Nemají čas si znovu všechno připomenout a nastudovat – to se taky nedivím, já bych svým dětem taky sehnala doučování třeba na češtinu ????
 • Úlohy svého teenagera umí vyřešit, ale nemají didaktické zkušenosti, jak mu to vysvětlit srozumitelně a „na jeho úrovni“ – což též moc dobře chápu ????

A konečně k tomu řešení? Zde je moje nabídka, můj návrh. Bude to pro Vás dobré? Čtěte dál.

Napsala bych Vám velmi jednoduše: „Najděte si doučování“. No, to by bylo ode mě tedy chytré nechat Vás číst takto dlouhý text a pak Vám napsat tuto jednu radu. Ale často je to problém najít si doučování, obzvláště matematiky. A proto jste asi tento otevřený dopis nečetli, abych Vám napsala jednou větou řešení.

Takže pojďme na to jinak. Rozhodla jsem se jak jinak než systematicky (????) Vytvořit jakési schéma, které by Vám mohlo pomoci najít tu správnou cestu pomoci Vašemu teenagerovi.

Před třemi lety jsem založila projekt s názvem Matika polopatě a za tu dobu jsem natočila celkem dost videí a řadu z nich jsem zdarma dala k dispozici na youtube.com, založila jsem FB skupinu, kterou do teď vedu, učila jsem individuální hodiny osobně i online, zdarma jsem pomáhala deváťákům v přípravě na jejich státní přijímací zkoušku, do toho jsem tvořila části některých matematických učebnic a sbírek a spolupracovala jsem také s Cermatem na opravě testů k přijímačkách a na opravě maturitních didaktických testů. To ale zase pro Vás není důležité, že? Nicméně je vidět, že se Vás těmito řádky, kdy informuji o svých aktivitách v posledních letech, snažím seznámit s tím, co dělám a dělala jsem a s tím, co mi v životě dává smysl.

 

 

A teď si můžete vybrat Vaši cestu:

 

 

 • se podívat ZDARMA na videa, která vznikla ve spolupráci s firmou VLAVICI.cz. Tato videa vyšla jako podpora všem deváťákům. Pak jděte tudy:

https://www.matikapolopate.cz/vlavici/

 

 

 

 

 

 

 

 

 • se podívat ZDARMA na videa, která vznikla ve spolupráci s firmou VLAVICI.cz. Tato videa vyšla jako podpora všem deváťákům. Pak jděte tudy:

https://www.matikapolopate.cz/vlavici/

 

 

 

 

 

Tak teď jste si určitě vybrali, do jaké kategorie Váš teenager patří a co byste mu mohli dopřát ????

Jenže: Plán řešení problému je sice krásný, ale bez Vaší akce to nepůjde. Teď je řada na Vás.

A pokud se chcete ujistit, že Vám nekecám a že mám díky svému osobitému stylu vyučování vážně řadu spokojených klientů, tak jděte tudy:

https://www.matikapolopate.cz/reference/

https://www.matikapolopate.cz/reference-maturanti/

Tak pojďte do akce a začněme spolu spolupracovat na odstraňování problémů Vašich teenagerů s matematikou!

Těším se na Vás a Vaše teenagery! ????

S úctou k Vám a Vašim dětem

Alena Laubeová

průvodkyně matematickým světem, zakladatelka projektu Matika polopatě

 

P.S. Jen pro rekapitulaci. Práce na projektu Matika polopatě a zjišťování výsledků mých vyučovacích postupů pro mě znamenalo velkou časovou investici. Vaše děti budou ale již mít všechno tzv. „na zlatém podnose“, neboť díky zkušenostem učím již velmi efektivně a cíleně. A Vy můžete být toho součástí a připojit se.

P.P.S. Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete objednávat na webu https://www.matikapolopate.cz, nebo nechcete hodinu rezervovat na adrese https://www.supersaas.cz/schedule/matikapolopate/Rezervace-konzultace, můžete mi také napsat na laubeovaa@centrum.cz a do předmětu e-mailu napište: „Matika polopatě“ a do textu emailu, o co byste měli zájem, co pro Vás mohu udělat. Řešení zcela jistě společně vymyslíme. Nebo ještě lépe zavolejte na 777 619 035 a řešení vymyslíme hned bez delších prostojů…  

Zpět do obchodu