Videokurz ZDARMA-info

Zdravím Vás a seznamuji Vás s kurzem "Úlohy o společné práci" a s facebookovou skupinou tohoto kurzu.
 
 
Pravděpodobně se Vy nebo Vaše děti přihlásíte do kurzu právě proto, že:
 
➡️ se chcete se zlepšit Vy nebo Vaše děti v řešení základoškolských matematických slovních úloh.
➡️ využijete šanci, která se běžně neopakuje - šanci posunout se malými či většími krůčky po cestě, která se nazývá "Pochopení matematiky".
➡️ potřebujete pomoct zbavit se strachu z matematiky, který jste už jako malí žáčci měli.
➡️ tvrdíte, že nemáte "buňky" na matematiku a rozhodli jste s tím "něco" dělat, což je další krok k seberozvoji a sebelásce.
➡️ Vašemu dítěti nejdou slovní úlohy a chcete mu samozřejmě pomoct, aby jim lépe porozumělo, nebo už si nevíte rady s tím, jak mu to vysvětlit tak, aby to pochopilo.
➡️Vás nabídka zaujme a vyhraje Vaše zvědavost, jak tento kurz vypadá a co se naučíte nebo procvičíte
➡️... (doplňte si sami)
 
Kurz probíhá s mojí soustavnou podporou od 20.8. do 31.8.  a spustí se přesně 20.8. v 8 hodin.
 
Pokud jste nestihli tento první běh kurzu, nevadí, druhý běh tohoto kurzu je od 3.9. do 15.9.!!! Neváhejte a jděte do toho! 
 
Důležité pro Vás je, že:
- Kurzem postupujete v daném termínu rychlostí takovou, jakou potřebujete. Někdo jej stihne za den a někdo třeba bude pracovat ještě 31.8. (resp. 15.9.) večer. Každý jsme jiný a vše je takto v pořádku.
- Videa si pouštíte, kolikrát potřebujete
- V případě nejasností píšete do příspěvků dotazy, které já nebo další členové odpoví.
- Máte podporu komunity
- Jste motivování k práci
- Budete mít radost z pokroku.
- Jednotlivé splněné lekce si sami "odškrtnete".
- Na závěr si pak vyhodnotíte sami, zda se Vám posun v této problematice podařil.
 
Co získáte?
- Pochopíte to, co jste třeba nikdy ve škole nechápali nebo nedovedli si představit.
- Budete mít k dispozici 8 ukázkových úloh a další úlohy na procvičení.
- Zvýšíte si své nejen matematické sebevědomí.
- Připomenete si i postupy řešení rovnic a operace se zlomky.
A možná trochu změníte pohled na tolik obávanou matematiku a na ještě obávanější slovní úlohy.
 
A proč jsem si vybrala právě toto téma?
 
 
- setkávám se často na individuálních lekcích s tím, že žáci tento typ úloh ze školních vyučovacích hodin nechápou
- A PROTO: rozhodla jsem se Vám toto téma přiblížit a důkladně vysvětlit a ukázat více přístupů k řešení, než jen jeden, abych ukázala, že lze tyto úlohy řešit na různých matematických úrovních (jinak páťák, jinak deváťák - mají rozdílný matematický aparát)
 
Tak hurá do akce!!!!!!
 
Lekce jsou už připravené!!!!
 
 
Přihlaste se zde:
 
 
 
Těším se na Vaše úspěchy. A moc!
 
Alena ❤️
Zpět do obchodu